DIF-Tietopankki

DIF-Tietopankkiin on koottu hallitustyöskentelyä tukevaa aineistoa. Se koostuu yhdeksästä alueesta, joiden osat on laadittu yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa. Varsinaisen sisällön lisäksi DIF-Tietopankissa on syventäviä artikkeleita sekä ajankohtaisia uutiskirjeitä.

DIF-Tietopankin aineisto on tuotettu yhteistyössä Boardview Oy:n ja sen asiantuntijakumppaneiden kanssa. Aineisto on tarkoitettu suuntaa antavaksi, eivätkä Boardview Oy tai aineiston tuottajat vastaa aineiston sisällön ajantasaisuudesta tai sen oikeellisuudesta muutoin.
Käyttäjän tulee varmistua aineiston sisällön ajantasaisuudesta ja muusta oikeellisuudesta konsultoimalla alan asiantuntijaa ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä aineiston perusteella. Tekijänoikeus kuuluu aineiston tuottajalle. Aineisto on tarkoitettu vain Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n jäsenten tai erillisellä sopimuksella (DIF-Tietopankin käyttöoikeussopimus) käyttöoikeuden saaneiden henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.